Jak funguje integrace nabíječky Teltocharge s fotovoltaickou elektrárnou?

Jak funguje integrace nabíječky Teltocharge s fotovoltaickou elektrárnou?

Společnost Teltonika Energy dosáhla významného pokroku v oblasti obnovitelných zdrojů. Představila ekologické nabíjení elektromobilů pomocí solární energie, což představuje důležitý milník.

Největší novinkou je zavedení tří různých režimů solárního nabíjení a zavedení funkce plánování a inteligentní vyrovnávání fází, čímž poskytuje uživatelsky přívětivé, flexibilní a ekologické řešení nabíjení.

Jaké jsou režimy solárního nabíjení?

1. Nabíjení pouze solární energií: Síla slunce

V režimu solárního nabíjení získávají uživatelé výhodu 100% ekologické energie, která pochází přímo ze slunce. Díky využití nejmodernějších solárních panelů a fotovoltaické technologie umožňuje tento režim optimální využití obnovitelné sluneční energie a poskytuje ekologické nabíjecí řešení pro uživatele, kteří dbají na ochranu životního prostředí.

Jednou z hlavních výhod solárního nabíjení je jeho čistota. Protože energie je získávána ze slunce, nedochází při výrobě elektřiny k emisím skleníkových plynů nebo znečištění ovzduší.

Další výhodou je možnost využít přebytky energie z fotovoltaických elektráren. Pokud vyprodukuje více energie, než spotřebujete, můžete tuto přebytkovou energii využít k nabíjení svého elektromobilu. Tímto způsobem můžete maximalizovat využití sluneční energie a snížit závislost na distribuční síti.

2. Nabíjení ECO+: Dosažení dokonalé rovnováhy

Režim nabíjení ECO přináší harmonické spojení solárního a tradičního nabíjení. Nabíječka na elektromobil Teltocharge zajišťuje optimální využití solární energie při zachování rovnováhy s klasickou elektrickou sítí. Tento režim upřednostňuje energii vyrobenou fotovoltaickou elektrárnou, ale v případě, že energie je nedostatek, využívá připojení k síti. Režim ECO nabízí uživatelům kompromis mezi obnovitelnou sluneční energií a spolehlivostí tradiční sítě.

3. Nabíjení ECO: Zajistí nepřerušované nabíjení

Pro chvíle, kdy je solární energie málo, například ve večerních hodinách nebo v zamračených dnech, přichází na pomoc režim ECO nabíjení. Zaručuje nepřerušované nabíjení z běžné elektrické sítě a váš elektromobil bude vždy připraven k jízdě bez ohledu na dostupnost slunečního světla. Systém je navržen tak, že si uživatel sám v aplikaci nastaví, při jakém množství vyrobené obnovitelné energie se má nabíječka zapnout. Dokud nedosáhne vyrobená energie bodu, se kterým je uživatel spokojený a ví, že energii na nic jiného potřebovat nebude, nabíječka čerpá elektřinu ze sítě.

Kromě nabídky tří režimů nabíjení nabízí solární nabíjení TeltoCharge také inteligentní vyvažování fází a plánování. Systém může automaticky střídat 1 nebo 3fázové nabíjení, aby se přizpůsobil dostupným přebytkům solární energie.

Funkce plánování navíc umožňuje uživatelům naprogramovat profil solárního nabíjení na základě jejich specifických potřeb. Uživatelé mohou například naplánovat solární nabíjení na období, kdy slunce svítí nejvíce, aby maximalizovali využití obnovitelné energie, zatímco nabíjení ECO lze naprogramovat na dobu, kdy se očekává omezená produkce solární energie.

Ještě nemáte svou nabíječku Teltocharge, která spolupracuje s fotovoltaickou elektrárnou?


Kontaktujte nás