Background

Fotovoltaika

Fotovoltaické elektrárny mohou být instalovány na střechy rodinných domů a umožňují tak vlastníkům domů snížit své náklady na energii.

Při instalaci fotovoltaické elektrárny na střechu rodinného domu je potřeba především zohlednit výkon a velikost panelů vzhledem k roční spotřebě domu. Pokud je systém dimenzován správně, může vlastník domu vyrobit více elektřiny, než spotřebuje a tento přebytek odeslat do elektrické sítě. Vlastník domu pak může nejen snížit náklady na energie, ale získat tak nezávislost.
Návratnost investice do fotovoltaické elektrárny závisí na mnoha faktorech, jako jsou cena elektřiny, výkon fotovoltaické elektrárny a roční sluneční svit.

Modelová situace

Fotovoltaická elektrárna o výkonu 10 kWp pro rodinný dům.

Při roční spotřebě 5 MWh a ceně za KWh 7 Kč s předpokladem zdražování energií o 5 % ročně.

S ohledem na maximální možnou dotaci NZÚ ve výši 50 %, tedy maximálně 225 000 Kč.

Cena fotovoltaické elektrárny před započtením dotace ve výši zhruba 550 000 Kč.

Je důležité porozumět rozdílům mezi off-grid, on-grid a hybridními systémy. Jaké jsou tedy hlavní rozdíly?

Uvažujete o instalaci fotovoltaického systému?

Zastínění pergol

On-grid systém


Jedná se o systém plně vázaný na distribuční síť. Tudíž, elektrárna spolupracuje s vaším dodavatelem energie. Tento systém je navržen tak, aby poskytoval napájení spotřebičů v okamžiku jejich provozu, přičemž energie je získávána přímo z fotovoltaických panelů namísto elektrické sítě. On-grid systém je široce využíván jak ve firmách, tak v rodinných domech. Jeho hlavním účelem je snižování nákladů na elektřinu. Je důležité si uvědomit, že tento typ elektrárny není vhodný pro ostrovní napájení, tedy pro situace, kdy není dostupná elektrická síť a nezávislé zásobování elektřinou je nezbytné. Namísto ukládání energie přímo do baterie, on-grid systém používá distribuční síť, a proto je nutné k ní mít přístup.

Agrofotovoltaika

Off-grid systém


Systém, který je zcela nezávislý na distribuční síti. Toto řešení je vhodné pro všechny, kteří doma nemají elektrickou přípojku. Například, pokud si chcete koupit chatu uprostřed lesa a není zde dostupné připojení k elektrické síti, off-grid systém je ideální řešení. Pokud toužíte po stoprocentní samostatnosti a soběstačnosti, bude tento systém pro vás ideálním řešením. I když jste momentálně k sítí připojeni, můžete se z ní odpojit a generovat svou vlastní energii. Tudíž, pro off-grid systém se mohou rozhodnout všichni, kteří buďto nemají přístup k sítí, nebo na ni nechtějí být závislí. V případě, že se pro tento ostrovní systém rozhodnete, nemusíte se bát výpadků elektřiny ani neustálého zdražování energií.

Carport

Hybridní systém


Hybridní systém funguje na bází dvou zdrojů energie, kombinuje on-grid systém i off-grid systém. Hybridní solární elektrárna je připojena k distribuční síti, všechnu vygenerovanou energii spotřebuje přímo na daném místě (ve vašem objektu). Tento typ elektrárny spotřebuje vyrobenou energii v domácnosti, samozřejmě, případné přebytky lze dodávat do distribuční sítě vašeho dodavatele energie. Nicméně, v případě, že je energie ze slunce nedostatek, odebírá elektřinu z distribuční sítě. Zajišťuje stabilitu v dodávkách elektřiny a nemůže dojít k jejímu výpadku. Zároveň, stejně jako u ostrovních elektráren, je kladen důraz na soběstačnost a spotřebu energie z vlastních fotovoltaických panelů.

Výkon
10kWp
Cena elektrárny
550,000
Dotace
-225,000
Úspora v 1. roce
35,000
Úspora za 20 let
1,427,500

 1. Investiční náklady:
  Cena fotovoltaické elektrárny: 550 000 Kč
  Dotace NZÚ: -225 000 Kč
  Celkové investiční náklady: 325 000 Kč
 2. Roční výnosy:
  Roční výroba elektřiny: 10 MWh
  Cena za KWh: 7 Kč
  Roční výnosy z elektřiny: 10 MWh * 7 Kč/kWh = 70 000 Kč
 3. Roční náklady:
  Očekávané roční náklady na údržbu a opravy: 1 % z investičních nákladů = 3 250 Kč
 4. Roční úspory na energii:
  Roční spotřeba domu: 5 MWh
  Předpokládaná spotřeba elektřiny z fotovoltaické elektrárny: 10 MWh - 5 MWh = 5 MWh
  Roční úspora na energii v prvním roce: 5 MWh * 7 Kč/kWh = 35 000 Kč
  Roční úspora na energii v dalších letech: předchozí rok * (1 + 5%) = 36 750 Kč v druhém roce, 38 587,50 Kč v třetím roce, atd.
 5. Celkové náklady:
  Celkové roční náklady: roční náklady na údržbu a opravy + roční úspory na energii = 3 250 Kč + 35 000 Kč = 38 250 Kč
  Návratnost investice: Návratnost investice v letech: investiční náklady / roční čistý příjem = 325 000 Kč / (70 000 Kč - 38 250 Kč) = 7,6 let
 6. Celkový zisk:
  Celkový zisk po návratnosti investice by mohl být odhadem následující: (70 000 Kč - 38 250 Kč) * počet let, kdy bude elektrárna fungovat a vydělávat (v tomto případě předpokládáme 20 let, což je doba životnosti fotovoltaické elektrárny) = 1 427 500 Kč

Je důležité si uvědomit, že tato finanční analýza je založena na odhadech a předpokladech, a že návratnost investice do fotovoltaické elektrárny závisí na mnoha faktorech, jako jsou roční sluneční svit, orientace a sklon střechy, velikost a výkon fotovoltaických panelů a cena elektřiny. Mnoho faktorů může ovlivnit výsledné číslo, například změna cen elektřiny nebo rychlosti růstu úspor na energii. V každém případě by měla být fotovoltaická elektrárna považována za dlouhodobou investici.

Proto je vždy doporučeno provést podrobnou analýzu a poradit se s odborníky před investicí do fotovoltaické elektrárny.

Nicméně, pokud je systém správně navržen a instalován, může být velmi efektivní a umožnit vlastníkům domů snížit své náklady na energie.

image
Šetřete peníze, šetřete planetu s naší fotovoltaikou!

Fotovoltaické panely vám dají jedinečnou příležitost, jak mít vlastní zdroj elektřiny přímo na střeše Vašeho domu.
Chcete vědět víc?

Kontaktujte nás
background

 

Máte zájem o instalaci fotovoltaické elektrárny?

Nezáleží na tom, zda hledáte úsporu energie nebo chcete být ekologičtější, naši odborníci vám pomohou vybrat nejlepší fotovoltaický systém pro váš dům nebo podnikání. Kontaktujte nás dnes a zjistěte, jak můžeme pomoci s vaší instalací fotovoltaické elektrárny.

 • Spolehlivý výkon
 • Vyřízení dotace
 • Úspora energie
 • Výkup přebytků
icon

Máte-li zájem o instalaci fotovoltaické elektrárny, neváhejte nás kontaktovat skrze kontaktní formulář, či přímo na telefonním čísle: +420 577 544 745 a my vám připravíme cenovou nabídku na vaši budoucí fotovoltaickou elektrárnu.


On-line kalkulace fotovoltaické elektrárny

Nezávazná poptávka
Odesláním formuláře berete na vědomí naší ochranu osobních údajů.