Dynamic Load Management neboli Dynamické řízení zátěže

Dynamic Load Management neboli Dynamické řízení zátěže

Od této chvíle je TeltoCharge schopen reagovat na změny v elektrické síti a podle toho rozdělovat energii mezi skupinu nabíjecích stanic.

Dynamické řízení zátěže

Dynamické řízení zátěže je inovativní technologie, která umožňuje efektivně rozdělovat energii mezi skupinu nabíjecích stanic v elektrické síti. Tato technologie je implementována v systému TeltoCharge, který dokáže reagovat na změny v síti a optimalizovat distribuci energie.

Komunikace systému

Jedním ze základních principů dynamického řízení zátěže je komunikace mezi hlavní stanicí (prioritní) a sekundárními stanicemi. Tímto způsobem se vytváří síť, ve které je možné efektivně řídit přívod energie k jednotlivým nabíjecím stanicím. To zajišťuje rovnoměrné a spravedlivé rozdělení energie mezi připojené elektromobily.

Režim rovnoměrné distribuce

Jedním z režimů dynamického řízení zátěže je rovnoměrná distribuce. V tomto režimu každá nabíjecí stanice obdrží stejné množství ampérů, což umožňuje vyrovnání rychlosti nabíjení každého elektromobilu. Tímto způsobem se minimalizuje nerovnoměrnost mezi nabíjecími stanicemi a zajistí se, že každý elektromobil má přístup k odpovídajícímu množství energie.

Režim distribuce podle priority

V tomto režimu je každá aktivovaná nabíjecí stanice schopna obdržet maximálně nastavený výkon. Pokud však není k dispozici dostatečný výkon, je stanice zařazena do čekací fronty. Tímto způsobem se zajišťuje, že stanice s vyšší prioritou a naléhavějším požadavkem na nabíjení mají přednost před ostatními stanicemi.

Výhody dynamického řízení zátěže

Dynamické řízení zátěže má řadu výhod. Jednou z hlavních výhod je optimalizace využití kapacity elektrické sítě. Tímto způsobem se minimalizuje přetížení sítě a maximalizuje efektivnost nabíjení elektromobilů. Další výhodou je snížení nákladů na rozšíření elektrické infrastruktury, protože existující kapacita je využita efektivněji.

Dynamické řízení zátěže je jednou z klíčových technologií, která umožňuje pokrok v oblasti elektromobility. Díky této technologii TeltoCharge poskytuje vysoce kvalitní a efektivní nabíjecí služby pro elektromobily.

Komerční využití

Dynamické řízení zátěže je zvláště vhodné pro komerční použití, kdy je k dispozici více nabíjecích stanic v jednom místě. Tato technologie umožňuje efektivní správu a rozdělení energie mezi všechny nabíjecí stanice, čímž minimalizuje riziko přetížení elektrické sítě.

V komerčním prostředí, jako jsou parkoviště, nákupní centra nebo hotelové areály, kde je mnoho nabíjecích stanic, může být současný příkon elektromobilů velmi vysoký a přetížit kapacitu elektrické sítě. Avšak díky dynamickému řízení zátěže je možné tyto situace efektivně řešit.

Systém dynamického řízení zátěže je schopen monitorovat a reagovat na aktuální stav sítě a přizpůsobit přívod energie jednotlivým nabíjecím stanicím. To znamená, že pokud je celková zátěž sítě příliš vysoká, systém může snížit přívod energie k jednotlivým stanicím, aby se předešlo přetížení sítě. Tím se minimalizuje riziko výpadků a zajišťuje se plynulé fungování nabíjecí infrastruktury.

Celkově lze říci, že dynamické řízení zátěže je klíčovou technologií pro efektivní nabíjení elektromobilů a rozvoj elektromobility jako celku. Tato technologie umožňuje spravedlivé rozdělení energie a optimalizaci využití kapacity sítě, což přináší výhody pro provozovatele nabíjecích stanic, elektromobily a také pro celou elektrickou síť.

Tip pro vás! Nyní můžete nabíječku TeltoCharge zakoupit na našem e-shopu!


Kontaktujte nás