Vyplatí se investovat do baterie při pořízení fotovoltaické elektrárny?

Vyplatí se investovat do baterie při pořízení fotovoltaické elektrárny?

Zájem o fotovoltaické systémy v České republice stále roste a s tím roste i množství dotazů lidí, kteří uvažují o tomto zeleném zdroji energie. Jedním z klíčových témat je otázka, jaký přínos přinese rozhodnutí pořídit si baterii pro fotovoltaickou elektrárnu.

 Existuje několik klíčových výhod fotovoltaického systému s akumulací do baterie

  • Maximální využití vyrobené elektřiny: S baterií pro solární systém můžete využít až 99 % vyrobené elektřiny, což vede k efektivnějšímu využití solární energie.
  • Vyšší státní dotace: Pořízení baterie k fotovoltaickému systému vám může zajistit vyšší státní dotaci na fotovoltaiku.
  • Nezávislost na distribuční síti: S vlastní baterií budete žít téměř nezávisle na distribuční síti, což vás učiní méně závislými na dodávkách elektřiny.
  • Flexibilita čerpání energie: Díky baterii budete moci čerpat energii z fotovoltaického systému kdykoli během dne i noci, což vám dává větší svobodu.
  • Automatický a bezúdržbový systém: Bateriový solární systém je plně automatický, bezúdržbový a nezávislý, což vám usnadní jeho správu.
  • Zajištění elektřiny při výpadcích sítě: Baterie vám poskytne jistotu, že budete mít elektřinu i v případě výpadku v distribuční síti.

Výkyvy počasí a střídání dne a noci

Další výhodou fotovoltaického systému s baterií je vyrovnání výkyvů počasí a střídání dne a noci. Fotovoltaické panely vyrábějí elektřinu různou intenzitou v závislosti na slunečním svitu, a baterie umožňuje ukládat přebytečnou energii pro pozdější využití.

Návratnost

Investice do fotovoltaického systému s baterií také nabízí rychlejší návratnost. Díky vyšší úspoře elektřiny může být návratnost investice do fotovoltaiky s baterií dosažena v rozmezí 2 až 7 let, což je atraktivním faktorem pro potenciální investory. Průměrná cena fotovoltaického systému pro rodinný dům se momentálně pohybuje mezi 400 000 a 500 000 Kč, cena baterie pro fotovoltaiku s kapacitou 3,55 kWh je přibližně 35 000 Kč.

Soběstačnost

S baterií pro fotovoltaický systém dosáhnete větší soběstačnosti. Správné nastavení fotovoltaické elektrárny s akumulací do baterie umožňuje využívat veškerou vyrobenou energii ve vašem domě, což snižuje závislost na dodávkách elektřiny z distribuční sítě.

Je ale důležité si uvědomit, že baterie pro solární systémy slouží spíše k vyrovnávání denní spotřeby, nikoli k dlouhodobému ukládání energie. Nastřádaná elektřina v lithiových bateriích běžně slouží k pokrytí spotřeby v krátkém časovém horizontu.

Baterie a její uložení

Baterie pro fotovoltaiku se umísťuje do bateriových boxů. Tyto boxy jsou často umisťovány blízko domovních jističů, například v technických místnostech, chodbách nebo garážích. Ovšem není nutné tyto prostory zvlášť odvětrávat. Stačí, když baterii umístíte do stabilního prostředí, kde teploty se drží v rozmezí 10–45 °C a nedochází ke kontaktu s hořlavými materiály nebo vlhkostí.

Princip ukládání energie

Princip fungování solárního systému s baterií je relativně jednoduchý. Energie z fotovoltaických panelů proudí dvěma kabely do střídače, který přeměňuje stejnosměrný proud na střídavý proud, který je vhodný pro spotřebiče v domácnosti. Tento střídač je propojen s fotovoltaickou baterií, do které se automaticky ukládá nepotřebná energie pro pozdější využití.

Investice do baterie pro fotovoltaickou elektrárnu může přinést mnoho výhod, jako je zvýšení soběstačnosti, maximální využití vyrobené energie a rychlejší návratnost investice. Správně navržený solární systém s baterií může poskytnout uživatelům spolehlivý zdroj elektřiny a snížit jejich závislost na venkovní síti.