Jak funguje dynamické řízení zátěže při nabíjení elektromobilu?

Jak funguje dynamické řízení zátěže při nabíjení elektromobilu?

Pokud jsou nabíjecí stanice umístěny na místech jako jsou firmy, hotely, obchodní domy a další komerční prostory je důležité, aby byly nabíjecí stanice správně řízeny, a aby nedocházelo k přetížení sítě či dokonce výpadku.

Proto výrobci nabíjecích stanic, jako je například Teltonika Energy přišli s řešením, jak řídit zátěž sítě – dynamickým řízením zátěže (DLM).

Co je to DLM?

Dynamické řízení zátěže (DLM) je jedním z mnoha nástrojů inteligentního řízení spotřeby energie. Zajišťuje, aby dostupný výkon byl rovnoměrně rozložen mezi všechny současně nabíjené elektromobily. Instalace několika nabíječek nemá obvykle významný dopad na elektrickou infrastrukturu budovy, nicméně, doporučujeme nabíjecí stanice nejenom inteligentně řídit, ale také využívat právě dynamického řízení výkonu.

Představte si, že je v garáži umístěno 20 nabíjecích stanic s výkonem 22 kW (3x32 A), to by vyžadovalo elektrickou přípojku na 3 x 640 A, což by se vám mohlo velmi prodražit. S dynamickým řízením se ale tato dodatečná investice stává zbytečnou. Nabíjecí stanice TeltoCharge disponují funkcí DLM a nemusíte mít tak žádné další starosti. DLM pak rozlišujeme na dva typy:

DLM se smart meterem

Tato konfigurace umožňuje uživatelům efektivně řídit elektrickou zátěž mezi nabíječkami a dalšími elektronickými zařízeními. Využitím možností inteligentního měřiče lze dosáhnout přesného řízení a optimalizace celkového zatížení. Místo smart meteru je možno také použít jednotku centrálního řízení energií, například Miniserver Loxone. Díky němu můžete monitorovat spotřebu energií nejenom nabíjecích stanic.

DLM bez smart meteru

V případech, kdy je kladen důraz pouze na řízení zatížení elektřinou mezi nabíječkami a k zatížení nepřispívají žádná další elektronická zařízení, lze tuto možnost využít. Nabízí zjednodušený přístup k řízení zátěže, přizpůsobený konkrétně interakcím mezi nabíječkami. Nebo lze také použít Miniserver Loxone.

Optimalizujte svou nabíjecí stanici s inteligentním řízením Loxone.


Kontaktujte nás