Budou fotovoltaické elektrárny povinné?

Budou fotovoltaické elektrárny povinné?

Od roku 2050 pak budou muset být fotovoltaické elektrárny součástí, kromě historických budov, všech budov v EU. Vlastníci bytů a domů budou v následujících deseti letech čelit výzvě značného snížení energetické náročnosti svých nemovitostí.

Revize směrnice schválená

Tento krok, který způsobí zásadní změny ve stavebnictví i energetice, byl schválen Evropským parlamentem v březnu 2024. Revize směrnice o energetické náročnosti budov získala podporu 370 hlasů, přičemž proti hlasovalo 199 poslanců a 46 se zdrželo. Cílem této směrnice je zajistit, aby všechny nové budovy byly do roku 2030 bezemisní a aby všechny stávající budovy dosáhly tohoto stavu do roku 2050.

Konec závislosti na dovozech energií díky REPowerEU

Rozhodnutí bylo učiněno v rámci plánu REPowerEU. V rámci plánu budou budovy muset dosáhnout emisní neutrality. Součástí plánu REPowerEU je také nový návrh směrnice Evropské komise, kterou budou muset schválit členské státy, včetně České republiky. Cílem tohoto plánu je postupně snižovat závislost EU na dovozu ropy a plynu z Ruska.

Příprava a nadcházející změny

Do roku 2033 budou muset téměř všechny budovy projít renovací, aby dosáhly vyšší energetické účinnosti. To zahrnuje izolaci, výměnu oken, instalaci solárních panelů, implementaci energetického managementu, využití biomasy, úpravy vytápění, rekuperaci tepla z odpadní vody a další opatření jako je například efektivní řízení energií.

Přesné znění nového nařízení zatím není známé, ale návrh Evropského parlamentu zahrnuje několik výjimek, například pro kostely, historické památky nebo dočasné stavby.

Financování a ekonomická návratnost 

Solární technologie jsou energeticky účinné, ale mají vyšší počáteční náklady. Pro zajištění jejich konkurenceschopnosti je důležité vytvořit atraktivní podmínky financování. Dodatečné investice do solárních fotovoltaických projektů v rámci plánu REPowerEU do roku 2027 se odhadují na 26 miliard EUR. Tyto finance budou přiděleny z rozpočtu Evropské unie.

Rychlejší zavádění solární energie

Podle odhadů by solární energie získaná ze střešních fotovoltaických zařízení mohla pokrýt téměř čtvrtinu elektřiny spotřebované v Evropské unii, což je více než současný podíl zemního plynu. Tyto systémy, instalované na střechách bytových, veřejných, komerčních a průmyslových budov, mohou chránit spotřebitele před vysokými cenami energie a podporovat přechod na obnovitelné zdroje energie. Navíc je lze snadno a rychle instalovat, protože využívají stávající infrastrukturu a neovlivňují další veřejné statky, jako je životní prostředí.

V případě, že nový návrh směrnice, který představila Evropská komise, projde i schvalovacím procesem v Evropském parlamentu, dojde k masivnímu nárůstu instalace solárních střech již v roce 2025.


Kontaktujte nás