Jak neplatit za přetoky do sítě? SPOT

Jak neplatit za přetoky do sítě? SPOT

V těchto případech dochází často k situacím, kdy je třeba přebytky prodávat do sítě. Tento proces se může zkomplikovat, pokud cena elektřiny na spotovém trhu (SPOT) klesne do záporných hodnot, což znamená, že byste za přetoky elektřiny do sítě museli platit. Jak tomuto nežádoucímu stavu předejít?

Dynamika ceny elektřiny 

Cena elektřiny na spotovém trhu je dynamická a může se měnit v závislosti na nabídce a poptávce. Běžně se pohybuje v kladných hodnotách, ale může dojít i k situaci, kdy jsou hodnoty záporné. K tomuto stavu dochází obvykle v době, kdy je na trhu přebytek elektřiny, což se může stát například během slunečných letních dnů, kdy mnoho domácností s fotovoltaikou produkuje více elektřiny, než dokáže sama spotřebovat. 

Problém přetoků

Při přebytku vyrobené elektřiny, kterou domácnost nespotřebuje, vzniká otázka, co s přebytky. Bez adekvátního řešení se tyto přebytky posílají do sítě. V případě záporných cen na spotovém trhu to však znamená, že byste za tyto přetoky museli platit, což je nežádoucí. Jak tedy předejít tomu, aby se vaše přebytečná elektřina nedostala do sítě za záporné ceny?

Řešení s Loxone Miniserverem

Jedním z efektivních řešení je použití miniserveru Loxone. Tento systém umožňuje blokovat export vyrobené elektřiny do sítě v případě, že ceny na spotovém trhu jsou záporné. Jak to funguje?

1. Monitoring cen elektřiny: Loxone miniserver je schopen monitorovat aktuální ceny elektřiny na spotovém trhu v reálném čase.

2. Automatická blokace: V případě, že ceny klesnou do záporných hodnot, miniserver automaticky zablokuje export přebytků do sítě.

3. Optimalizace spotřeby: Kromě blokace exportu může Loxone miniserver pomoci optimalizovat vlastní spotřebu elektřiny, například tím, že přebytečnou energii nasměruje do bateriových úložišť nebo ji využije pro další spotřebiče v domácnosti, případně energii využije pro nabíjení elektromobilu.

Výhody použití Loxone miniserveru

Úspora nákladů – Zabráníte tomu, abyste platili za přetoky elektřiny do sítě při záporných cenách.

Efektivní využití přebytků – Optimalizujete využití vyrobené energie a minimalizujete ztráty.

Automatizace – Systém funguje automaticky a nevyžaduje vaši neustálou pozornost.

Použití miniserveru Loxone představuje praktické a účinné řešení pro domácnosti s fotovoltaickou elektrárnou, které chtějí zabránit finančním ztrátám spojeným s přetoky elektřiny do sítě při záporných cenách na spotovém trhu.


Kontaktujte nás