Co očekávat od cen elektřiny v roce 2024?

Co očekávat od cen elektřiny v roce 2024?

Ceny energií zůstávají v roce 2024 stále vysoko. Koncem roku 2023 končí vládní zastropování a pro mnohé domácnosti končí fixace cen energií z předchozího období, což může znamenat nárůst nákladů na elektřinu, největší dopad to však bude mít na firmy. Proto se dnes podíváme na vývoj cen elektřiny od roku 2022, následně rozebereme prognózu cen elektřiny v příštím roce a v příštím článku vám dáme pár návrhů, jak vám můžeme pomoci uspořit.

Vývoj cen od roku 2022

Od začátku roku 2022 jsme svědky postupného růstu cen elektřiny, který dosáhl vrcholu na přelomu srpna a září. Několik faktorů přispělo k tomuto zdražování, včetně dozvuků pandemie, válečného konfliktu na Ukrajině, odstavení jaderných elektráren ve střední Evropě a nárůstu cen emisních povolenek, které tvoří značnou část celkové ceny elektřiny.

Prognóza vývoje cen v roce 2024

Odborníci se shodují, že předpovídat s jistotou vývoj cen elektřiny v budoucnosti není jednoduché. Dle Energetického regulačního úřadu je očekávaný průměrný meziroční nárůst regulované složky pro hladinu nízkého napětí pro rok 2024 65,7 %. Co se týče dopadů do celkových cen, u domácností, které v tomto roce hradily ceny elektřiny na úrovni cenových stropů, vyváží pokles neregulované obchodní složky ceny v roce 2024 růst regulované složky ceny. Údajně, v konečném důsledku, by se průměrná cena dodávky elektřiny u největší skupiny domácností neměla změnit vůbec.

Vyšší nárůst regulované složky čeká odběratele na hladinách vysokého (+105,5 %) a velmi vysokého napětí (+190,9 %). Větší změnu v segmentu průmyslových podniků způsobují především příspěvky na POZE, které stojí (v obou případech) za více než polovinou z meziročního nárůstu.

Spotřebitelé se tak pravděpodobně nedočkají výrazného snížení celkových nákladů na elektřinu.

Opatření pro snížení výdajů za energie

S ohledem na očekávané změny je vhodné přemýšlet o opatřeních na snížení nákladů na elektřinu. Jedná se zejména o výrobu vlastní elektřiny. Domácí fotovoltaická elektrárna může snížit roční náklady na elektřinu o 50–80 % a poskytnout nezávislost na distribuční síti. Návratnost investice se pohybuje při dnešních cenách elektřiny mezi 5-7 lety.

Jak může energetický management pomoct při snížení nákladů na energie ve velkých firmách a průmyslových zónách? 

Zdroj: Energetický regulační úřad


Kontaktujte nás