Jak lze zkrátit dobu návratnosti investice do fotovoltaiky?

Jak lze zkrátit dobu návratnosti investice do fotovoltaiky?

Investice do fotovoltaického systému je nejen ekologickým krokem, ale také dlouhodobou investicí, která vám může přinést finanční výhody. Snížení doby návratnosti investice je cílem mnoha jednotlivců a firem, a existuje několik způsobů, jak toho dosáhnout.

Vyberte si správného dodavatele

Je všeobecně známo, že správný výběr společnosti, která navrhne a nainstaluje fotovoltaický systém, má zásadní vliv na jeho efektivitu a návratnost investice. V dnešní době je mnoho firem nabízejících instalaci fotovoltaických elektráren, avšak ne všechny jsou schopny plnit své závazky. To může znamenat, že zákazníci mají zaplacené zálohy, ale jejich solární systém čeká na dokončení. Nevhodný výběr a nedostatečný návrh mohou vést k nefunkčnímu solárnímu systému, který nedosahuje očekávané výroby a prodlužuje návratnost investice.

Doporučení: Abyste se vyhnuli výše zmíněným problémům, doporučujeme si vybrat profesionální a osvědčené dodavatele. 

Zamyslete se nad tím, jak využíváte nemovitost, na kterou chcete FVE instalovat

 Přemýšlejte o následujících otázkách a zvažte jejich vliv na dobu návratnosti investice do fotovoltaického systému:

  • Jaký je váš způsob vytápění? Používáte elektrické vytápění? Pokud ano, můžete využít vyrobenou elektrickou energii pro ohřev vody a snížit tak náklady na energii z veřejné sítě.
  • Máte bazén a ohříváte vodu? Fotovoltaický systém může dodávat energii pro ohřev bazénové vody, což může snížit vaše provozní náklady.
  • Jak často jste doma během dne? Pokud jste často doma v době, kdy slunce svítí nejvíce, můžete využít vyrobenou elektřinu pro napájení spotřebičů a snížit tak závislost na energii z veřejné sítě.
  • Máte klimatizaci? Fotovoltaický systém může dodávat elektřinu pro provoz klimatizace, čímž snižuje spotřebu energie z veřejné sítě a potenciálně zkracuje dobu návratnosti.
  • Můžete využívat funkci odložených startů u jednotlivých spotřebičů? Například můžete naplánovat spuštění myčky nádobí nebo pračky na čas, kdy je fotovoltaický systém nejproduktivnější. Tím využijete vyrobenou elektřinu a snížíte spotřebu energie z veřejné sítě. 

Je důležité nechat si poradit a pečlivě zhodnotit své potřeby a možnosti. Není vhodné si nechat nainstalovat příliš výkonný fotovoltaický systém, který by přesahoval vaše skutečné potřeby, protože to by mohlo prodloužit dobu návratnosti investice. Cílem je optimalizovat velikost systému tak, aby vyhovovala vašemu spotřebnímu vzorci a zároveň minimalizovala náklady. 

Jaká je vaše spotřeba elektřiny?

V případě, že vyrobenou elektřinu nespotřebujete okamžitě, elektřina se začne ukládat do baterie, odkud ji spotřebujete později, většinou ve večerních hodinách, kdy sluneční svit není tak intenzivní. Během sezóny se také mohou vyskytnout situace, kdy vyrobíte více elektřiny, než jste schopni spotřebovat. Tento přebytek energie se nazývá přetok.

Co můžete dělat s přetoky?

  1. Přetoky můžete posílat do distribuční sítě
  2. Můžete je ukládat do vlastní baterie – můžete energii spotřebovat později
  3. Pomocí virtuální baterie je poslat do sítě – nemusíte vlastnit akumulátor, abyste mohli uchovávat vlastní vyrobenou energii. Stačí ji skrz virtuální baterii poslat do distribuční sítě, odkud vám ji dodavatel poskytne za zvýhodněnou cenu
  4. Přetoky můžete prodávat do sítě za předem stanovenou fixní cenu
  5. Přetoky můžete prodávat do sítě za spotovou cenu – dodavatelé vám zaplatí za odebranou elektřinu s ohledem na aktuální spotové (okamžité) ceny na trhu

Kontaktujte nás